Rreth nesh

Play & Learn

KidsClub

Përditësimi i fëmijëve me tekonologjinë është i rëndësishëm për zhvillimin e tyre, përfshirjen dhe të qenit koherent në shoqëri, por tejkalimi i nevojës së përdorimit dhe argëtimit në botën teknologjike është kthyer në shqetësim për prindërit, pasi fëmijët e tyre po kalojnë më shumë kohë para ekraneve dhe më pak kohë nën shoqërinë e njëri tjetrit apo duke u argëtuar në forma më efektive për zhvillimin dhe mirëqenien e tyre psikologjike apo fizike. Duke u nisur nga ky fenomen, ne ndërmorëm nismën e krijimit të një ambienti ku fëmijët të mund të shkëputeshin sadopak nga teknologjia dhe të zbulonin e mësonin disa nga format më të bukura të artit, si piktura, mozaiku, krijimtaria, etj.
Kindori

Ambjent argëtues

Të mësuarit aktiv

Klasa te ndryshme

Kënd lojrash